Home Uncategorized ҚАЗАҚСТАН 2022 ЖЫЛЫ БОЛОН ПРОЦЕСІ БАҚЫЛАУ ТОБЫНЫҢ ТЕҢ ТӨРАҒАСЫ БОЛАДЫ

ҚАЗАҚСТАН 2022 ЖЫЛЫ БОЛОН ПРОЦЕСІ БАҚЫЛАУ ТОБЫНЫҢ ТЕҢ ТӨРАҒАСЫ БОЛАДЫ

Қазақстан бұл ұсынысты қабылдап, Чехиямен бірге Болон процесі бақылау тобының (Bolonga follow-Up Group – BFUG) тең төрағасы болып бекітілді. Еліміз 2022 жылғы 1 шілде мен 31 желтоқсан аралығында тең төрағалық етеді. Сондай-ақ Қазақстан келесі жылдың басынан бастап BFUG басқарушы кеңесінің құрамына (BFUG Board) кіреді.

«Қазақстанның BFUG-ға тең төрағалық етуі бұл жоғары жауапкершілік әрі еліміздің халықаралық деңгейде мойындалуын білдіреді. Болон процесінің құрамына 48 мемлекет кіреді, олардың ішінде Швейцария, Франция, Ұлыбритания, Испания, Италия және т.б. елдер бар. Ал Қазақстан бірыңғай білім беру процесінің мүдделерін білдіру туралы ұсынысы еуропалық білім беру жүйесінде қазақстандық жоғары білім жүйесінің беделінің артқанын көрсетеді», – деді ҚР БҒМ Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаментінің директоры Әділет Тойбаев.Қазақстан Болон процесі бақылау тобының тең төрағасы ретінде шетелдік әріптестермен күш-жігерді біріктіру мақсатында жоғары білім саласындағы өзекті мәселелерді халықаралық деңгейде талқылауға бастамашылық етуді көздеп отыр. Оның ішінде бейресми, педагогикалық білім беруді дамыту, білім сапасын бағалауды қамтамасыз ету, сонымен бірге Орталық Азия кеңістігінде Болон процесінің озық тәжірибесін тираждау мәселелері бар.Айта кетейік, Қазақстан 10 жылдан астам уақыт бойы Болон процесінің толыққанды мүшесі болып келеді. Оның параметрлері жоғары білім беру жүйесіне белсенді түрде енгізілді. Сондай-ақ Қазақстан барлық көрсеткіш бойынша өз міндеттемелерін орындады.

КАЗАХСТАН БУДЕТ СОПРЕДСЕДАТЕЛЕМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА В 2022 ГОДУКазахстан принял предложение и утвержден в качестве страны-сопредседателя Наблюдательной группы Болонского процесса (Bologna follow-Up Group – BFUG) наряду с Чехией. Наша страна будет сопредседательствовать в период с 1 июля по 31 декабря 2022 года. Казахстан также с начала следующего года войдет в состав Управляющего совета BFUG (BFUG Board).«Сопредседательство Казахстана в BFUG – это одновременно высокая ответственность и признание нашей страны на международном уровне. В составе Болонского процесса 48 стран, среди которых Швейцария, Франция, Великобритания, Испания, Италия и др. И предложение о председательстве Казахстана свидетельствует о повышении имиджа казахстанской системы высшего образования в европейском образовательном пространстве”, – отметил директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев.Казахстан в качестве сопредседателя Наблюдательной группы Болонского процесса намерен инициировать обсуждение актуальных вопросов, относящихся к сфере высшего образования, на международном уровне для консолидации усилий с зарубежными партнерами. В том числе вопросов развития педагогического образования, неформального образования, оценивания качества образования, а также реализации передового опыта стран Болонского процесса на Центрально-Азиатском пространстве.Отметим, что Казахстан более 10 лет является полноправным членом Болонского процесса. Его опыт активно внедрен в систему высшего образования.